جمعه، 17 اګست 2018

لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن درافغانستان

 
لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن درافغانستان
 
 

 
بانوی صدا، که بیش از نود ساله میشد اګر دستان مرګ کمی تحمل داشت…
زنی که صدایش در بی صدایی ها، صدا برآورد و خار و سنګ را زیر پا کرد تا راه ما صاف ګردد.
اولین نطاق زن افغانستان جام مرګ را سر کشید. لطیفه کبیر سراج بانوی آزاده و علم بردار نهض
ت زنان بود. او معلم بود و رهنما بود. او برای تیاتر نمایشنامه نوشت، خود در تیاتر حصه ګرفت و نشان داد که زن افغان توانایی و استعداد دارد و میتواند در پهلوی مردان در رشد و پیشرفت جامعه سهم فعال بګیرد.
لطیفه کبیر سراج دختر سردار عنايت الله خان پسر بزرگ امیر حبیب الله خان بود و مادرش دختر محمود خان طرزی بود و با کبیر سراج ازدواج کرده بود.
خانم سراج که طفولیتش در تبعید از وطن، در ایران، ګذشته بود، قصه میکند که از یاد واره های والدین بار ها خواب می دید، سوار موتریست و جانب کابل روان است و نزدیک دروازه ی کابل، شمالی می وزید و دروازه باز می شد و در همین اثنا از خواب بیدار می شد و داخل کابل نمی شد. ولی با رادیوی بی بی سی قصه میکرد که با آمدن دوباره به کابل چه ذوق زده و خوشنود وزش باد کابل را بر سر و صورتش لذت برد.
واینک در سال ۱۳۵۸ه ش بار دګر مجبور به ترک وطن شد و در جلای وطن داعی اجل را لبیک ګفت.
سال ۱۹۷۹م بود من هنوز شاګرد مکتب بودم و تازه کار با تلویزیون و رادیو را آغاز کرده بودم. صدا و ادای لطیفه کبیر سراج که سالها طنین پیشروی به ګوشم میخواند، دګر از رادیو شنیده نمی شد. اما هشتم مارچ شد و برنامه ی فوق العاده ای در تلویزیون روی دست ګرفته شد. این برنامه خانم های برجسته را از عرصه های مختلف دعوت کرده بود و من با بانو شفیقه محمود حبیبی باید این برنامه را ګرداننده ګی میکردیم. یکی از دعوت شونده ها همین بانوی صدا، لطیفه کبیر سراج بود که من هم صحبتش بودم. خیلی بر خود می بالیدم که با او مصاحبه می کردم. بعد از پخش برنامه، مورد تشویق و نوازش پدرم قرار ګرفتم. هرګز فراموشم نمیشود که پدرم ګفت: «دخترم تو امروز پهلوی خانم های بزرګی چون لطیفه کبیر سراج و شفیقه محمود حبیبی نشستی. مطمینم که روزی به موفقیت های بزرګی میرسی».
من به موفقیت ها برسم و یا نه، اما نام لطیفه کبیر سراج درخدمت به نهضت زنان افغان در صدر قرار دارد.
لطیفه کبیر سراج به تاریخ ششم نوامبر سال جاری در ویریجینیای امریکا وفات شد.
خداوند غریق رحمتش سازد و روانش شاد بادا
!

Foto: ‎بانوی صدا، که بیش از نود ساله میشد اګر دستان مرګ کمی تحمل داشت...زنی که صدایش در بی صدایی ها، صدا برآورد و خار و سنګ را زیر پا کرد تا راه ما صاف ګردد. اولین نطاق زن افغانستان جام مرګ را سر کشید. لطیفه کبیر سراج بانوی آزاده و علم بردار نهضت زنان بود. او معلم بود و رهنما بود. او برای تیاتر نمایشنامه نوشت، خود در تیاتر حصه ګرفت و نشان داد که زن افغان توانایی و استعداد دارد و میتواند در پهلوی مردان در رشد و پیشرفت جامعه سهم فعال بګیرد.لطیفه کبیر سراج دختر  سردار عنايت الله خان پسر بزرگ امیر حبیب الله خان بود  و مادرش دختر محمود خان طرزی بود و  با کبیر سراج ازدواج کرده بود.خانم سراج که طفولیتش در تبعید از وطن، در ایران،  ګذشته بود، قصه میکند که از یاد واره های والدین  بار ها خواب می دید، سوار موتریست و جانب کابل روان است و نزدیک دروازه ی کابل، شمالی می وزید و دروازه باز می شد و در همین اثنا از خواب بیدار می شد و داخل کابل نمی شد. ولی با رادیوی بی بی سی قصه میکرد که با آمدن دوباره به کابل چه ذوق زده و خوشنود وزش باد کابل را بر سر و صورتش لذت برد.واینک در سال ۱۳۵۸ه ش بار دګر مجبور به ترک وطن شد و در جلای وطن داعی اجل را لبیک ګفت.سال ۱۹۷۹م بود من هنوز شاګرد مکتب بودم و تازه کار با تلویزیون و رادیو را آغاز کرده بودم. صدا و ادای لطیفه کبیر سراج که سالها طنین پیشروی به ګوشم میخواند، دګر از رادیو شنیده نمی شد. اما هشتم مارچ شد و برنامه ی فوق العاده ای در تلویزیون روی دست ګرفته شد. این برنامه خانم های برجسته را از عرصه های مختلف دعوت کرده بود و من با بانو شفیقه محمود حبیبی باید این برنامه را ګرداننده ګی میکردیم. یکی از دعوت شونده ها همین بانوی صدا، لطیفه کبیر سراج بود که من هم صحبتش بودم. خیلی بر خود می بالیدم که با او مصاحبه می کردم. بعد از پخش برنامه، مورد تشویق و نوازش پدرم قرار ګرفتم. هرګز فراموشم نمیشود که پدرم ګفت: «دخترم تو امروز پهلوی خانم های بزرګی چون لطیفه کبیر سراج و شفیقه محمود حبیبی نشستی. مطمینم که روزی به موفقیت های بزرګی میرسی».من به موفقیت ها برسم و یا نه، اما نام لطیفه کبیر سراج درخدمت به نهضت زنان افغان در صدر قرار دارد.لطیفه کبیر سراج به تاریخ ششم نوامبر سال جاری در ویریجینیای امریکا وفات شد. خداوند غریق رحمتش سازد و روانش شاد بادا!‎

همدا راز وګورئ

f-image

نامۀ دختری به پدران وطن

نوشته از پوهندوی شیما غفوری نامۀ دختری به پدران وطن    پدران افغانستان تا کی …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *