شنبه، 18 اګست 2018

رشته هاي وحدت

رشته هاي وحدت


جواني از وطن در حال هجران
ز مـن پرسـيد با ذوق فـراوان

كه هستي از كدامين شـهر ميهن
ترا خـونِ نـژادِ چيسـت در تن

زبانت در سخـن گفتـن كدامست
كداميـن مذهبـت ورد كلامسـت

به حيـرت رفـته در دادم جوابش
چنان كزسرپريدآن لحظه خوابش

بدو گفـتم شنو اي نشـهء مُل
من افغانـم مقامم شهر كابل

نـژاد افـغـانم و خونـم ازانست
به رگهام خون افغاني روانست

به شيـر و با شكر دارم تكلم
به هردو هـمچو بلبل در ترنم

مـرا لفـظ دري در ديـده نـورست
به پشتوجسم وجانم در سُرورست

مـرا عـزت دري اندر جـهـانست
ز پشـتو غيرتـم خاطر نشانست

ز هـردو در ادب گنجينه دارم
ز هـردو از نيـاكان افتـخـارم

مرا بربت شـكن محمود ناز است
كه درلفـظ دري داناي راز است

به پشـتو احـمـد ابـدال دارم
ز حرفش سـينه مالا مال دارم

زتُرك و تاجك و پشتون و ازبك
مرا صد افتخار راز نام هر يك

مرا عشـق وطن از دين مذهـب
براي ميهنم در تاب و در تب

و طن را حـب ز ايمانست ايمان
چون افغانـم مسلمانم مسلمان

خدا را از نفاق وكينه شو دور
ميـاور بـر زبان الـفـاظ منفـور

سرافرازي اگرخواهي به عالـم
ز قلب مـردم خود دور كن غـم

اگر خواهي وطـن را صلح بايد
“حـمـيد” از تو تـمنامي نمايد

به وحـدت كوش در اقـوام ميهـن
ز وحدت مي شود ميهن چو گلشن
حمید پرافشان

همدا راز وګورئ

f-image

د افغانستان بیړۍ د ډوبیدو په درشل کې

د افغانستان بیړۍ د ډوبیدو په درشل کې! د تودوخې په لوړیدو او زیاتیدو عجېبه …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *