جمعه، 17 اګست 2018

عوامل افزایش فساد اداری و راه مبارزه با آن

 

 
 
عوامل افزایش فساد اداری و راه مبارزه با آن

اگر وضعیت کنونی افغانستان را مطالعه نمائیم تاثیرات منفی فساد اداری را بالای روابط ما با جهان و بالای چرخه پیشرفت و ترقی خویش به وضاحت دیده میتوانیم. هر گاه روی ریشه ها و تاثیرات فساد اداری بر امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بخش های خصوصی و عمومی مکث شود عوامل از این دست در شکل گیری فساد اداری طی چند سال نقش بزرگی داشته اند.
1) عدم تطبیق قانون؛ 2) سیاسی شدن نهادهای عمومی؛ 3) فقدان دسترسی به اطلاعات که یکی از عمده موانع در راستایی حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، شفافیت و حسابدهی به شمار میرود. 4) دسترسی به معلومات شهروندان را بیشتر حس ملکیت داده و در اصلاح دخیل میسازد؛ 5) فقدان سیستم های تضمین کننده شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری در برنامه ریزی و اجرای بودجه؛ 6) فقدان راهکار های لازم در بخش عمومی که قادر به انتقال خواسته های عمومی و شکایت های خصوصی مردم به ادارات و نهاد های ذیربط باشند؛ 7) فقدان میکانیزم های درونی و اجتماعی به منظور کنترول و نظارت کیفی بر ارایه خدمات؛ 8) سو استفاده در کاربرد و تفسیر قوانین و مقررات در چارچوب نهادها و ادارات دولتی؛ 9) فقدان راهکار های درونی به منظور تضمین شفافیت و پاسخگویی در طرح و اجرای سیاست های عمومی؛ 10) عدم وجود تحرک و انگیزه در میان کارکنان بخش دولتی به خاطر فقدان سیستم های حمایوی کار و کارگر؛ 11) فقدان مشارکت و آگاهی کارکنان و مستخدمین دولتی از معیارهای سیاستگذاری و مدیریت نتیجه گرا در ارایه خدمات عمومی و وجود سیستم قضایی ناکارآمد.

گاه ما کمر در امر مبارزه با فساد اداری بسته و دنبال راه حل و شیوه های مبارزه جهت کاهش و در نتیجه از بین بردن فساد اداری باشیم با استفاده از برخی اصلاحات و ایجاد تغییرات مثبت در ادارات میتوانیم به هدف خویش دست یابیم.
1) کاهش پیچیدگی های سیستم اداری؛ بهترین اقدامات مقابله با فساد نیاز به کاهش پیچیدگی های سیستم های اداری و ساحه اختیارات افراد در ارایه خدمات عمومی می باشد. 2) ایجاد انگیزه در کارمندان؛ اقدام ضروری دیگر در راستای پیشگیری از فساد اداری ایجاد انگیزه در کارمندان است، این عمل در جای که معاش و امتیازات کارمندان بخش عمومی پائین است و فساد به عنوان راهی برای معیشت زندگی شخصی شناخته می شود نتایج مهمی به همراه خواهد داشت. همچنان ایجاد اعتماد و اطمینان از شرایط کاری بر اساس شایسته سالاری در آینده خود باعث کاهش فساد اداری میگردد. 3) ایجاد سیستم شفاف همکاری بین مردم، رسانه های جمعی، سکتور خصوصی، جوانان، نهادهای مذهبی، قوای سه گانه دولت در سطح ملی، ولایت ها، روستا ها و نهادهای جامعه مدنی در راستای مبارزه و مهار فساد اداری. 4) همکاری دو جانبه و چند جانبه بین نهادها، دریافت کنندگان خدمات دولتی، رسانه ها، نهاد های جامعه مدنی، و تشکل های مردمی در سطوح ملی و بین المللی به منظور آموزش شهروندان و افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال قربانیان فساد اداری در مبارزه بر علیه فساد اداری. 5) همکاری کشور ها و موسسات بین المللی به منظور توسعه سیستم های قانونی منطقوی و بین المللی که کشف پولهای تلف شده در اثر فساد اشخاص و دولت را دوباره تسهیل نموده و افراد را به پنجه قانون بسپارند. 6) همکاری رسانه های بین المللی و موسسات بین المللی به منظور افزایش آگاهی عمومی و حمایت سیاسی از اعمال راهکارهای قانونی بین المللی که به مهار پول شویی و کشف و تادیه اعتبارات تلف شده در افغانستان کمک می کند. 7) تهیه و به اجرا گذاشتن هر چه عاجل قانون دسترسی به اطلاعات؛ البته حکومت باید اطلاعات خود را با رسانه ها و جامعه مدنی در زمینه فساد اداری شریک ساخته تا از این طریق شهروندان افغان از عملکرد دولت در راستایی مبارزه و جلوگیری آگاهی حاصل نمایند.

محمدرحیم جامی

همدا راز وګورئ

f-image

از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی

  به قلم الهه افتخار   از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *