جمعه، 17 اګست 2018

افغانستان واحد یایو موټی افغانستان

 

 

دوستان محترم،طرح تشکیل تشکل افغانستان واحد یایو موټی افغانستان بادرک عمیق ازچگونگی وضع موجود درکشور وضرورت شرایط فعلی سیاسی باجسارت موفقانه ریخته شد

 

وضع موجود ازچی قراراست؟

 اول :- آمدن ومجودیت نیروهای خارجی درکشور ازلحاظ قوانین کشور وبین المللی سوال برانگیز بوده ،تحت این شرایط این نیروها چیزیکه میخواهند انجام میدهند واین مسئله نشاندهندۀ آنست که آنها منافع خودرانسبت بمنافع کشورماترجیح بدهند

دوم :- تحت شرایط موجود ووریانت بالارهبری حکومت ، دولت ، نهادهای قانون گذاری،تطبیق قانون،نیروهای امنیتی وسیاست خارجی کشور تحت نظارت مردم نبوده وبیشتر خودرا مکلف به اجرای اوامر نیروهای خارجی میدانند تامردم افغانستان سوم:- فساد گستردۀ اداری،رشوه ،اختلاس ازدارایی عامه،غصب زمینهای دولتی، شخصی حتی قبرستانهای کهنه بیک مسئلۀ عادی تبدیل گردیده وکسی به آن کنترول ندارد،چراکه ارگانهای کنترول کننده خوددرین مسئله آغشته اند

چهارم:- هیچنوع پیشرفت ،تحول وترقی درزمینه های مختلف درکشور دیده نمیشود، کنترول برمصرف کمکهای  توسعوی وانکشافی کشورهای خارجی وجودندارد، مسئولین کشورهای دیگر هم درفساد آغشته بوده برای پر‍کردن جیبهای خود بکسی ضرورت دارند که دهن بوجی راباآنهابگیرند،آنهادرکشورهای خود نسبت کنترول دقیق اینکارراکرده نمیتوانند وبهترین گزینه برای آنها اجرای وظیفه درافغانستان است،لذا آنها هیچگاه نمیخواهند که نیروهای پاک وصادق درراس ادارات دولتی کشورباشند

    پنجم :- بنابر نبود بستر لازم  فعالیت احزاب سیاسی،کم اهمیت دادن به احزاب سیاسی وخصوصا روشنفکران وحلال تمام مسایل مهم  درسطح کشور را رهبران قبلی جهادی دانستن وباآنهامشوره کردن نفراول کشوردرمسایل حساس،زمینه رابرای عدم بوجود آمدن احزاب سیاسی  تاثیر گذار که بنفع مردم وکشور فعالیت نمایند آماده ساخته است،بنا برآن احزاب سیاسی ایکه بتعداد زیاد درکشور بوجود آمده وآنهم اکثرا بابرنامه های مشابه ٬درد مردم را دوانکرده ،بلکه اکثر آنها برای اینکه چطور با دولت داخل معامله شوند وبرای گرفتن کرسیها خودرا آمهاده سازند مبادرت به تشکیل احزاب نموده اند واین احزاب اکثرا به اساس زبان ،قوم ،مذهب وغیره بوجود آمده اند

ششم:- حالت رقتبارزنده گی مردم،بیکاری،عدم تطبیق قانون،زورگوئیها،خودسریها،عدم توجه دولت به زنده گی مردم وغیره وغیره ،مردم رادریک حالت سردرگمی قرار داده است ونمیتوانند هیچ تصمیمی بگیرند

هفتم:- بحاشیه راندن جوانان ازتمام پروسه ها وتصمیم گیریها واستفاده از آنها بمثابه افراد دست دوم،کشورمارا ازشرکت نیروهای سالم اندیش،خلاق وبدردبخور محروم ساخته است،بعضی اجرااتیکه درین زمینه صورت گرفته تنها جنبه سمبولیک دارد

بنابر شرایط فوق زمینه برای یک تشکل واقعا مردمی،یک تشکل کاملا نووجوان ،یک تشکل مترقی که هدف آن تنهاخدمت بمردم ووطن بوده،ازبین مردم برخاسته باشد،ازمردم یادگرفته باشد،برای مردم بیاموزد وبرا ی آنها خدمت نماید عیارساخته است،بهمین اساس تشکل افغانستان واحد یایوموتی افغانستان  اظهار موجودیت نمود،وتافعلا خوشبختانه مورد استقبال اکثریت مردم بوده است،برای اینکه کارهای ما بصورت منظم وعملی درراه تشکیل یک حزب ویاسازمان سراسری به پیش برود باید تمام جوانان که نیروی عمده رادرین تشکل دربر میگیرند بنحوی از انحافعال شوند ورهبری کارهارا درزمینه های مختلف متقبل شوند،اینکار داوطلبانه است،بنابرآن برای اینکه ما درمورد امکانات دوستان اطلاع کافی نداریم،لذا لطفا دوستان بامن درتماس شوند ودرمورد امکانات خود معلومات دهند واینکه درکدام قسمت ودرکجا میتوانند مثمر واقع شوند،مابادوستان دیگر ودرمشوره باخود آنها درزمینه تصمیم خواهیم گرفت

آدرس سکایپی من: mahjub.dinarkhel

  و آدرس  ایمیل من   sekria50@yahoo.de

نمبر تیلفون من۰۰۴۴۷۴۶۶۴۱۲۰۰۵

آدرس برای عضویت دوستانیکه فیسبوک دارند

https://www.facebook.com/groups/475340725834062/579440095424124/?notif_t=like#!/groups/wahedafghanistan/

همدا راز وګورئ

f-image

نامۀ دختری به پدران وطن

نوشته از پوهندوی شیما غفوری نامۀ دختری به پدران وطن    پدران افغانستان تا کی …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *