جمعه، 17 اګست 2018

ننگ تاریخ

ننگ تاریخ

                  هادی عروسسنگ

 

کجا شد آنکه دی فریاد میکرد                              وطن از دست غیر آزاد میکرد

بما میخواند سرود  جاودانی                                 چی کرد او با درفش کاویانی

چی میگفت اوز ((استاد سیس ))و((بابک ))          زپیکار ((حیان ))و رزم ((نیزک ))

تو میگفتی که مرد کوره دید ه                            غم و شادیش از مفکوره چیده

سر انجام :

وطن را برغداران یله کردی                             رفیقانت به آتش تیله کردی

تو زنجیر رفاقت پاره کردی                             هزاران همرهت آواره کردی

وطن را داد آن مسند نشینان                              بد ست د شمنان خلق افغان

همان کوشانه اش پربود ستاره                      برای خویش جست مقصودوچاره

کجا این ملت ما بینوا بود                               کجا این سرزمین بی بها بود

به پنج ودههزار دالر به خصمش                   فروخت خلق ووطن همراه رزمش

هزاران غنچه دربستا ن پژمرد                       بحکم شان هزاران نو جوان مرد

هنوز هم این سیهکاران نا مرد                       کنند خنده بآ ن زخم و به آندرد

به پشت شان هنوز چندی روانند                     مگر آن کرده را پندی ندانند ؟

تو آگه باش که اینها پینه دوزاند                     سخیف و بد سگال و کینه توزند

مکن آلوده خود را با کثافت                          که فردا میکنی خود را ملامت

چرا نیرنگ شیادان ندانید ؟                      هنوز هم پشت نامردان روانید ؟

نگردر غرب و امریکا غنودند                      تو گویی هیچ همرایت نبو دند

بگو رو برتو دیگر آن محالست                 مقام و منزلت دیگر خیالست

هنوز هم ملت ما ناله دارد                        که درد هایش هنوز دنباله دارد

زمان از بودنش دل تنگ دارد            قسم تاریخ زنامش ننگ دارد

همدا راز وګورئ

f-image

ضربِ شلاق

  ضربِ شلاق   کارو بارِ مملکت رو بر تباهی میکشد زندگی ما را بسویِ …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *