شنبه، 18 اګست 2018

فريب اذهان عامه بخاطر رو پوشی فساد

 

تحليل جلال بايانی

مارچ 2013

 

فريب اذهان عامه بخاطر رو پوشی فساد ، ادامه حيات سياسی

خيانت ملی است

فريب عبارت است از ارائه وارونه واقعيت ها براي دستيابي به برخي برتريها ، استفاده جويها ، ادامه حيات تحميل شده سياسی ، دست نشاندگی در حاکميت ،رو پوشی فساد گسترده اداری ، غارت بيت المال ؛ به غارت بردن و تاراج سرمايه ملی ، معادن ، آب و اشغال کشور . فريب سياسي از طريق داشتن روابط ديپلماتيك وابستگی های استخباراتی يا بين‌المللي و فريب نظامي از طريق عملكرد نيروهاي نظامي اشغال تحت عناوين مختلف حاصل مي‌شود. اگر يكي از طرفين موقعيت تهاجمي بيشتري داشته باشد مي‌تواند در عمليات فريب نيز موفق‌تر باشد. اگر طرفين تهاجمی قبلأ ريزف ها ، گماشته ها و وابسته گان استخباراتی در کشور که مورد تهاجم قرار ميگيرد خوبتر در پيش برد فريب سياسی و فريب نظامی کامياب ميگردد . طرف آغازگر عمليات فريب سياسی يا نظامی مي‌تواند در ماهيت مقابله نقش تعيين‌كننده‌اي ايفاء كند از قبل با راه اندازی بازيهای فريب دهنده سياسی ، عمليات فريب دهنده ايديولوژی و عقيدتی ، راه اندازی بازی های اپراتيفی استخباراتی طويل مدت به آرزو خود ميرسد و به اين ترتيب ميزان كنترل او بر عمليات آينده بيشتر ميگردد . مزيت عمده براي طرف آغازگر، بهره‌برداري مناسب‌تر از زمان است امريکا در تبانی استخبارات کهنه کار انگليس و کمک استخبارات نظامی پاکستان ارتجاع عرب و ديدن چراغ سبز رژيم آخندی ايران با گسترش و راه اندازی عمليات فريب سياسی و فريب نظامی تدابير اشغال افغانستان را از سال سقوط رژيم شاهی در افغانستان روی دست گرفت . هرچند ممكن است مخاطب موردنظر امريکا بر پايه عناوين عمليات فريب طرف آغازگر، اقدامي به عمل نياورد و تنها نظاره گر بود ، اما بايد زماني را براي ارزيابي سناريوهاي فريب و يا كسب اطلاعات ديگر، استخدام ريزف ها ، ايجاد پايگاه يا ريزدتنتوری استخبارراتی صرف نمود كه اين امر به نفع طرف آغازگر تمام گرديد . امريگا در تبانی ارتجاع منطقه فريب سياسي فريب استخباراتی که عبارت از دستكاري، تحريف، كتمان یا تزوير شواهد موجود آن وقت در افغانستان بود نمود و مطابق ذهنيت عامه تمام جهش و تحرک مثبت را مردود شمرده بر آن مهر رد زد . با تحول و يا روند ۷ ثور 1978 و رويکار آمدن سوال انگيز حزب دموکراتيک خلق افغانستان به قدرت و رنگ گرفتن اين حادثه با شعار های تند ، تحريک بر انگيز و اقدامات عجولانه دسته خاص در اين حزب امريکا را يک گام به پيش ياری رسانيده و به هدف نزديک ساخت و تمام تدابير وقوع اين حوادث در دسترس طرف مقابل امريکا قرار داشت و رهبران صادق ح . د .خ .ا از آن همه جريانات قبلأ اگاه نبودند و بر آنها تحميل گرديد . تاريخ نشان داده است كه با تقويت دريافتها و باورهاي كنوني دشمن، بهتر مي‌توان عمليات فريب را اجرا كرد که اين کار در حرکات حفيظ الله امين آشکار بود از ديدگاه روان‌شناسي، مردم شواهدي را مي‌پذيرند كه تصورات و عقايد از قبل شكل گرفته آنها را تأييد كنند. مردم عموماً به شواهد مطابق با ديدگاههايشان، بيش از حد لازم اهميت مي‌دهند و شواهد مغاير با اين ديدگاهها را رد مي‌كنند. كاركنان عمليات رواني امريکا در حرکات حلقه های خود در داخل ح . د . خ .ا بخصوص باند حفيط الله امين مخالف تصورات و عقايد از قبل شکل گرفته مردم بود و تا حد بيشتر افراطی و شرايط فريب خوردن مردم افغانستان را توسط عمليات فريب سياسی ، استخباراتی عقيدتی مساعد ساخت . با مساعد شدن فضای فريب و ارعاب سياسی امريکا در افغانستان ديگر غرب بيکار نه نشسته توسط ريزرف های مطمين خود در پاکستان و ايران دست به ساختن لانه های پپخش فريب مردم پرداخت و آنها را با نيرننگ های شيطانی استخبارات پاکستان و ايران وادار به ترک وطن ساخته بعدأ به سرباز گيری از ميان آنها پرداخت و طی کوتا مدت قادر به ايجاد باند های تروريستتی [ جهادی ] افغان در پاکستان و ايران گرديد. با شعار فريب دهنده [ در افغانستان اسلام درخطر ] است جوخه باند گروپ های تجهيز شده را در حاليکه آنها از پلان های عقب پرده فريب کارانه امريکا و سران جهادی اگاه نبودند به کشتار مردم خود ، تخريب تاسيسات دولتی ، مذهبی ، سرک ، پل ، بند انهار پرداخته به مال ، جان و ناموس مردم تجاوز نمودند .
طی کمتر از دو دهه امريکا ، انگليس ساير کشور های اروپا المان ، فرانسه ، دنمارک، ســويدن ، ناروی و کشور های عربی از جمله عربستان سعودی ، کويت ، مصر و عمارات عربی ايران و پاکستان در مجموع 160 مليارد دالر را غرض رسيدن به هداف امروزی خود ، فريب دادن مردم با شعار دفاع از اسلام ، مقابله با الحاد ، تخريب کامل افغانستان به مصرف ررسانيده و در نتيجه باعث زايش تروريستهای افغانی از قماش [ مجاهد ] و [ طالب ] تروريستهای بين المللی القايده ، حزبالتحرير ، جهش اسلام ، حزب الله لبنان ، جهش صحابه کشمير پاکستان در منطقه گرديد و اين سوق انتقالات تا اشغال مکمل و دايمی افغانستان انجاميد . حضور و اشغال غیرقانونی ا مریکا در ذ و افغانستان دها هزار نفر کشته و صدها هزاار نفر زخمی، آواره و بی خانمان شدند. تروریسم که بهانه اول ا مریکا برای لشکرکشی به خاورمیانه ، افغانستان بود قوی تر از گذشته پابرجاست و انفجارهای شدید تروریستی حملات انتحاری همچنان قربانی می گیرد. شرایط به گونه ای رقم خورده است که پس از یک دهه حضور امریکا، گویی تروریسم در منطقه جانی تازه گرفته و پا را از افغانستان فراتر گذاشته و دامان دیگر کشورهای منطقه را نیز گرفته است و با تاکتيک های جديد که گويا در سال 2014 با خارج شدن قوت های ناتو از افغانستان طالب ها بار ديگر به قدرت ميرسند پای طالب را به کشور های نفت خيز آسياه ميانه ْ، الغور چين کشانيده و با فريب سياسی مداخله بشر دوستانه، جنگ علیه تروریسم و عناوین دیگری که در توجیه حملات نظامی امریکا و متحدانش به کشورهای دیگر بکار می رود، با همراهی دستگاه رسانه ای این قدرت ها سعی در القای حس بشر دوستی و حرکت انسانی نظامیان امریکا در کشور تحت اشغال افغانستان را دارد. بخش هایی از پازل عملیات فریب افکار عمومی که در آن امریکا با انتشار تصاویر احساسی و برانگیزنده، مخاطب را با خود همراه می کند. پازلی که قطعه دیگر آن که اغلب برای نادیده گرفتن شدن آن تلاش می شود، در اين بازی فريب سياسی امريکا و متحدين آن سران فاسد دست نشانده رژيم کابل دست بلند کمک کننده دارد . سر دمدار رژيم دست نشانده با تخنيک های خاص استخباراتی به اشغالگران رنگ و روغن قانونی داده و خود تا گلو در فساد ، جنايت ، غارت سرمايه ، چپاول بيت المال مشغول ميباشند .
امريکا با انتشار گزارش ها بشردوستانه سعی در فریب افکار عمومی افغانستان و جهان دارد . هدف رسانه ها از انتشار گزارش ها رفتارهای انسان دوستانه نظامیان آمریکا در افغانستان چیست؟ برای آشنایی بیشتر با دو روی سکه حضور ا مریکا در افغانستان اقدامات مضحک ، بچه گانه و فريب کارانه حامد کرزی و تيم فاسد متوجه شويد . از يک طرف اذهان مردم را بر عليه تجاوزات امريکا بر مناطق مسکونی سرزنش ميکند و از سوی رسمأ اظهار ميدارد که او دست نشانده است . در خواست تسليمی زندان بگرام را از امريکا ميکند و بعدأ به هدايت امريکا يکصد طالب را آزاد ميسازد ، از سوی پاکستان را لانه تروريستها ، تمويل و گسترش تروريزم معرفی که به يقين است و از جانبی طالب را برادر ، پاکستان را دوست و رابط ها و ضوابط اشکار و مخفی با دولت ، نظاميان و استخبارات پاکستان دارد و سفير فرستاده افغانستان به پاکستان خود يک پاکستانی و افسر استخبارات پاکستان [ آی . اس . آی ] ميباشد . امريکا با بهانه کاذب بدون مجوز به عراق و افغانستان حمله و هر دو کشور را اشغال و تا امروز در هر دو کشور بيش از يک مليون انسان را به قتل رسانيده است . با وجود اظهارات خود آنها لانه های مستحکم تروريزم در پاکستان قرار دارد و امريکا نيز برای محو تروريزم آمده چرا تنها به پاکستان نظاره گر بوده اين کشور را در ترويج بيشتر تروريزم ترغيب و کمک ميکند ؟
براساس تحقیقات صورت گرفته که در کتاب “افغانستان پس از دموکراسی” نیز بخشی از آن منتشر شده، دکتر محمد داوود میرکی آثار استفاده از اورانیوم ضعیف شده را بر می شمرد. پس از حمله امریکا و بمباران شهرهای افغانستان، نقص های جدی در کودکان افغان پس از تولد نمایان شد. انواع مرگ های بدون علامت شناخته شده در افغانستان افزایش یافته و بدن های بسیاری از درون ذوب شده است. پرندگان بر روی درختان سوخته اند و موارد مشابه دیگری که تنها در صورت استنشاق اورانیوم ضعیف شده امکان پذیر است. و اما از تعقيب طالب در پاکستان عاجز است ! و اين خود يک فريب نظامی مشترک امريکا و رژيم دست نشانده او در کابل است .
تحقیقات دکتر میرکی نشان می دهد که استفاده از این سلاح که بخشی از زباله های اتمی محسوب می شوند و هزینه نگهداری بالایی دارند، بدلیل خصوصیات فیزیکی از جمله چگالی آن، قابلیت نفوذ بالایی دارد. علاوه بر آتش سوزی، این ماده پس از گذشت یک ساعت از استنشاق آن، موجب تخریب ارگان های داخلی بدن شده و تاثیر مستقیم بر DNA قربانی می گذارد. و اما سران فاسد رژيم که اکثرأ از بقايای [ جهاد ] ميباشند ، سران جهادی و حلقه های نزديک به سران جهاد فراموش کردند اشغالگر اشغالگر است ، امريکا با راه اتدازی پلان محو اسلام سالم و محمدی به خاور ميانه آتش آنرا افروخته و در افغانستان برای نخستين در تاريخ موجوديت دها هزار ساله اش بيش از 650 هزار افغان دين مسيحيت را پذيرفته و مبلغين اين دين های منسوخ آزادانه در تمام ولايات به جلب و جزب مردم به دين مسيحيت پرداخته و اين دلالان اسلام که ديروز صدها افغان را به اتهام نادرست الحاد واسکت بريدند ، زنده به آتش انداختند ، تخريب و غارت نمودند امروز در آغوش کثيف اشغالگران راحت لميده و گاه به خاطر خوشی آنها در شب نشينی های سفارت انگليس ، استاف حوض امريکا نيز شرکت و بر موجوديت اشغالگران تاکيد دار
ند
.

همدا راز وګورئ

f-image

از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی

  به قلم الهه افتخار   از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *