جمعه، 17 اګست 2018

كسانيكه مانع آموزش ميشوند

 
 
كسانيكه مانع آموزش ميشونددشمنان رسول خداست ! 
 
نویسنده: حامد عزیزی

دوستان عزيزطوريكه بهترميدانيدتعليم وتربيه كليداساسي پيشرفت يك ملت است وطوريكه رسول خداميفرمايند(آموختن علم برمردوزن فرض است ) برويت همين حديث شريف مشخص است كسانيكه مانع آموزش ميشوند دشمنان رسول خداست. شايدبزرگان بيادداشته باشنددوران جهادعليه قشون سرخ مجاهدين ميگفتند كسانيكه مكتب ميروندكافرميشوندازاينكه مردم درآن وقت آگاهي لازم درمورد این عمل مجاهدین نداشتند لذا فرزندان خودرا اجازۀ مكتب رفتن نميدادند كه ضربه آن مكتب نرفتن هارا امروزماجبران ميكنيم كه تعدادفيصدي بسياربالای جوانان ما بيسوادمانده اند،وبا وجود آنهم بادرنظرداشت این مشکلات  در يازدهسال آخير یکتعداد جوانان ماباكوشش هاي شبانه روزي خودنتيجه خوبي گرفته اند كه باعث خشمگين شدن دشمنان وطن ما منجمله ادارۀ اطلاعات پاكستان گرديده بخاطریكه آي، اس، آي میخواهد ملت ما بیسواد بماند ، روي همين دليل به طالبان هدايت داده اند كه مانع رفتن اطفال وجوانان به مكاتب در افغانستان گردند.
هموطنان عزيز !
اگرميخواهيدتعصبات قومي ، زباني ، سمتي وهمه كشمكش هاي داخلي ماازبين بروديگانه گزينه بلندبردن سطح آگاهي مردم است ،بلندبردن سطح آگاهي فقط ازراه آموزش امكان پذيراست پس نگذاريد کسی مانع رفتن فرزندان تان به مكاتب شوند ، نگذاريدكه مكاتب بسته شود، بسته شدن مكاتب رفتن بسوي تاريكيست .

 

همدا راز وګورئ

f-image

داکتر نجيب الله درشجاعت بی نظير

              هدا از طرف جلال بايانی کاوشگر [  داکــتر نــجيـب …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *