جمعه، 17 اګست 2018

تاریخ نوروز کهن

نوشته کریم پوپل

19.06.2013

       تاریخ نوروز کهن

 

نوروز یکی از سنت های پر ارزش ومیراث فرهنگی  کشور کهن ما افغانستان   است. این کشور با داشتن دشتهای لاله زار کوهای شامخ ودره های پرخم پیچ  توانسته است جشن نوروز را آهنین سازد.نوروز با دیدن هزاران  فرازو نشیب ثابت باقی مانده و یکی از شاخص های اساسی فرهنگی آرین زمین محسوب می گردد.. تدویر مراسم شاندار وجهانی جشن نوروز هویت ملی  و علایق فرهنگی ، کشور باستان ما افغانستان را نشان می دهد .مبدا مراسم  جشن نوروز از قالب اقوام آریائی کشورهای اطراف آمو دریا  بخصوص بلخ وبخدی برخاسته با حرکت های اجتماع  مهاجرتها  و فتوحات اثرات خویش را  در طی زمان مکان به مکان انتقال داده  بواسطه  وارثین خود   به جشن  جهانی تبدیل نموده است.  

لوئی دوبری باستان شناس فرانسوی مینویسد که کناره های آمو دریا زمانی  محلات پرجمیت ومردان اسپ سوار داشته است. او اظهار نمود که درین کناره ها آثار زیست بشری  بیشتر از بیست هزار سال قبل یافت گردیده است.  شهر بلخ اولین شهر آریائیها و اولین تمدن باشندگان این دوکناره هابوده است. این شهر پس از حفر 18 نهر مسیر پیشرفت وتمدن را در پیش گرفت. پس از ایجاد راه ابریشم  این شهر ثروت مند شده جمیت کثیری را در قلب خود جای داده  به مرکز آرین زمین تبدیل گردید.  نامهای باختریانه ، بخدی ام البلاد بلخ شریف را بخود گرفت. این شهر باستان در خود فرهنگ را تربیت نمود بنام جشن نوروز یاد می گردد. بخدی اقوام و ادیان زیادی را در فراز ونشیب خود پذیرفت ولی فرهنگ نوروز را درحفاظت گرفت. ادیان چون  بودائی زردشتی  اسلام فضای باختر زمین را پوشانید ولی نتوانست نوروز  را ازبین ببرد.  مردم صرف کیش نوروز را تغیر دادند. با وجودیکه در طول تاریخ حاکمیت   اقوام آریائی ، یونانی ، سکها، یفتلیان ،ساسانیان  اعراب ، مغل ، شیبانیان  ، سامانیان  ، تیموریان ،بابریان ، انگلیسها  مسلط گردید  ولی نتوانستند جشن نوروز را تغیر نام مکان وزمان دهند بلکه در جشن نوروز فرهنگ خودرا  علاوه نمودند .

پس از تاسیس بلخ وتمدن باختر تعداد نفوس آریائیها ازدیاد یافته بطرف جنوب هندوکش ایران ترکیه وکوهای تیانشان  چین وهند  مهاجرت نموده با خود فرهنگ جشن نوروز را انتقال دادند. پس از مدتی این قوم در هشت ساتراپی  مسکن گزین شده از خود تمدن نو را ایجاد نموده در فرهنگ جشن نو روز افزودند. اقوام آریایها پس از اشغال فارس تمدن بزرگ ودولت قوی را بنام هخامنشیان تاسیس نمودند. بلاخره سرحدات هخامنشیان الی مصر کشانید. بدین ترتیب سرحدات جشن  نوروز از خاورمیانه گذشته  تا افریقا رسید. پس از اشغال هند انگلیسها 150 فامیل هندی را به افریقا  منتقل ساخت امروز تعداد آنها به هزاران کشانیده نوروز را تجلیل می نمایند. پس از سال 1978 افغانها وایرانیان  در سراسر دنیا مهاجر شده  نوروز را با محافل شاندار وخیلی پر عظمت تجلیل می نمایند.  بدین  ترتیب نوروز جاودانه باقی خواهد ماند.  قبلاً نوروز در دوجای خوب تجلیل میشد مزار شریف چهل روز وکابل یک روز .  فعلاً در مزار شریف ازبکستان وتاجکستان تجلیل پر شان میشود .  جشن نوروز در ایران هم بخوبی تجلیل می گردد. ولی در ازبکستان وتاجکستان  مذهب دین سیاست نمی تواند فضای جشن نوروز را مکدر نماید زیرا درین جشن  زنان بیشتر از مردان هنر نمائی می نمایند. کشورهای که طور جمعی از نوروز تجلیل شاندار می نمایند عبارتند: افغانستان ، ایران، ازبکستان ، تاجکستان، قراقستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان ، کوردستان، آذربایجان ، اویغورستان ، جاپان ، مصر وزرنگار افریقا میباشد.

 

 

 

 

جاودان باد نوروز ما

همدا راز وګورئ

f-image

پښتو، صفـویان، او پښتون ذهـن

پښتو، صفـویان، او پښتون ذهـن د «افـحام او تفحـیـم» پښـتا نه لیکـوال: ډاکتر رحمت ربی …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *