دپښتنو تاریخ

 

ګرانو ، او زړه ته ډير رانيزدي پښتنو ورونړو او خويندو ، د پاکستان واکدارانو پنجابيانو او مهاجرو د يو ډير لوئ

سازش د لاندي د پښتنو نه خپله ژبه ، خپل کلتور او خپل تاريخ هير کړي دي ـ نو په دي وجه ما دا فيصله اوکړه چي زه د پښتنو تاريخ په ويډيوز کښ بند کړم چي ځما هغه پښتانه ورونړه او خوينديي چه چا يا تعليم نه دي کړي او يا ورله د پښتو لوستل نه ورزی هم کتلي شۍـ زه به وخت په وخت ويډيوز تياره ووم او ستاسو په خدمت کښ

به ي وړاندي کوم ـ

 

Part-1 http://youtu.be/weD62ugqWKI

Part-2 http://youtu.be/VuSAZZaCU-Q

Part-3 http://youtu.be/re_k6c30usU

 

 

خو تاسوځما ټول پښتانه ورونړه او خويندي به ځماسره وعده کوئ چي تاسو به د خپل وس مطابق

ځما د ويډېوز نه کاپي تياروئ او په خلقو باندي به ئ مفت تقسيموئ ـ چي خلق د خپل تاريخ نه خبريږی ـ

په دراناوۍ

ستاسو د پښو خاوري اوخدمتګار

 

مشال خان ټکر

Founder: Great Afghanistan Movement

(GAM)

دسایت دمسول تبصره

محترم مشالخانه ٬زه دافغانستان دوحدت او یوپارچه ګي طرفدار یم او پدی شرابطو سره

اول ٬چی په افغانستان کی دمیشتو نورو قومونو حقوق هم په مساوی توګه مدنظر ونیول شی

دوم٬زه دافغانستان دسرحدی لانجی دحل ددپلوماسی اودسیاسی لاره تائیده وم

دریم٬ دافغانستان دمشرتابه اواداری دپاره سلطنت نه قبلوم اودادخلکو کارده چی څرنکه رژیم غواړی

څلورم٬ دافغانستان خلک باید دخپل مسایل دخانخانی او ملکی له لیاری نه بلکه ددیموکراسی له لیاری حل کړی اوداسی نور